vrijdag 12 oktober 2007

Kapelletjes in Grimbergen

Grimbergen

Sint Servaaskapel
Datum : 1927
Ligging : hoek Spaanse Lindebaan/Paalveldstraat

Servaas, een bisschop van Tongeren en Maastricht, was eeuwen geleden één der belangrijkste predikers in de streek. Het beeldje is een kopie van het Servaasbeeld in de abdijkerk.

(1-3-2009)
---------------------------------------------

Grimbergen

Ligging : Jean Desschampsstraat 1

Datum : 1943


(1-3-2009)

----------------------------------------------

Grimbergen

Ligging : Jean Desschampsstraat/Borchtstraat

De kapel werd opgericht ter nagedachtenis van 74 mensen die verdronken tussen 4 en 5 juni 1839.

(1-3-2009)

--------------------------------------------


Grimbergen / Beigem

O.L.V. van Beigem, Behoudenis der Kranken
Ligging : hoek Molenstraat/De Donderstraat

(29-8-2008)

------------------------------------------------


Grimbergen

Ligging : via de Lintkasteelstraat 15K, 100 meter in het pad

(29-8-2008)

---------------------------------------------------


Grimbergen / Humbeek

O.L.V. Boskapel

De kapel is gelegen in de Driesbosweg. Wie Humbeek niet goed kent vindt de weg naar de Boskapel het gemakkelijkst langs de Voordestraat. Halverwege die straat staat een bescheiden wegwijzer, je kan de plaats alleen te voet of met de fiets bereiken. De eeuwenoude kapel, gebouwd in 1829, ligt op een bijzonder mooi plekje in 's Gravenbos.
In 1995, heeft Jef Van der Trappen de zorg over de kapel overgenomen en de kapel op eigen kosten geheel gerestaureerd.
Tot de bouw van de Lourdesgrot in 1954 aan de Westvaartdijk was dit de meest bezochte kapel van Humbeek waarin voorheen een 16de eeuws houten Mariabeeldje stond. Dit is momenteel in privébezit.

(26/7/2008)

----------------------------------------------------


Grimbergen

De Kapel in de Tommenmolenstraat.

Dit kapelletje werd in 1988 door een groep bewoners van de Tommenmolenstraat opgericht als dank voor een genezing.

Het was aanvankelijk de bedoeling in het kapelletje een beeldje van O.L.V. Vrouw van Lisieux te plaatsen maar wegens omstandigheden werd er uiteindelijk gekozen voor de heilige Theresia, persoon aan wie O.L.V. aldaar verschenen is.


-------------------------------


Grimbergen

Naam : Wezenhaagkapel

Dit kapelletje is het oudste nog bestaande veldkapelletje in Oud-Grimbergen. De eerste oprichtingsdatum is spijtig genoeg onbekend. Het werd in de 19 de eeuw volledig herbouwd. Boven de nis staat de spreuk : "Hier zet men geen voet, of men leest een weesgegroet." De kapel is eigendom van de gemeente.

Ligging : einde Lintbaan

----------------------------------


Grimbergen/Humbeek

Naam : onbekend
Datum : onbekend
Ligging : Bergstraat

------------------------------------------------