dinsdag 6 juli 2010

Kapelletjes in SchelleDe Laarkapel


De kapel, gelegen in de Laarhofstraat is toegewijd aan O.L.V. van 7 Weeën.

Er is weinig bekend over het ontstaan van deze kapel. De huidige vorm van de kapel is het resultaat van vele verbouwingen maar algemeen wordt aangenomen dat haar oorsprong voor 1500 ligt. Tot 1831 was de kapel privébezit van de eigenaren van het naburige kasteel het Laarhof.

De rondgang aan de buitenkant van de kapel stelt de 7 smarten van Maria voor.


De legende van de kapel is een fraai verhaal (citaat van Lehembre uit de geschiedenis der gemeente Schelle door Stockmans en De Raadt) :

"Het kindje van den edelman die in den Spaanschen tyd het Laarhof te Schelle bewoonde, plukte bloemen aan den kant der hofgracht. De vader stond er van verre op toe te zien. Opeens dreigt het kind in het water te stuiken. De edelman verschrikt en neemt aanstonds zyne toevlucht tot Onze-Lieve-Vrouw. " Goede Moeder Maria, bidt hy, red myn kind. Hier bouw ik U eene kapel". Zyn bede wierd verhoord; het kind kreeg het evenwicht weder en kwam bly in vaders armen gekropen. Maar er verscheen geen kapel !... Eens reed de edelman in zyne koets voorby het land waar hy beloofd had de kapel te bouwen, doch...Zyne paarden wilden niet voort! Hoe hij ook trok, sloeg of riep; 't was al moeite verloren! Toen herinnerde hy zich de belofte die hy eertijds gedaan had, en vernieuwde ze met het vaste besluit ze ten uitvoer te brengen. Nu gingen de paarden voort. De edelman deed de kapel bouwen en nooit nog had hij last van zijn gespan."


(6-7-2010)


-------------------------------------


Geen opmerkingen: