zaterdag 6 oktober 2007

Kapelletjes in Bornem

Bornem

Kapel O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, ook genoemd de Boskantkapel.

Ligging : Boskant, bij nr. 36

Deze kapel dateert van 1866 en werd opgericht als devotiekapel voor Onze-Lieve-Vrouw om steun te vragen in die periode toen er een grote cholera-epidemie heerste. In 1976 werd ze gerestaureerd door de "Vrienden van de Boskantkapel". Het torentje met het klokje kan je reeds van ver zien.
De kapel is beschermd.

info : dienst toerisme Bornem
(24-2-2008)

--------------------------------------------------

Bornem/wijk Doregem

Kapel O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

De kapel is herbouwd naar de kapel van 1895 door de inwoners van de wijk Doregem in de oogstmaand van 1979.

Ligging : Platte Heegtestraat nr.15
(24-2-2008)

-------------------------------------------------


Bornem/Mariekerke

Kapel O.L.V. van Bijstand

De kapel werd opgericht door Isabelle Teirlinck. De neoclassistische stijl wijkt af van de meer gebruikelijke stijl van de meeste kapellen uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

De kapel is beschermd.

Ligging : Weertstraat, naast nr.91

info : dienst toerisme Bornem

(24-2-2008)

------------------------------------Bornem
Kapel van Luipegem
Datum : 1613
Ligging : Luipegem, naast nr. 44

In een haakse bocht van de weg en precies aan de rand van het talud tussen de stuifzandrug en de Scheldepolders werd door toedoen van pedro Coloma, de toenmalige heer van Bornem in 1613 het kapelletje van Luipegem gebouwd. De kapel is dan ook de oudste van Bornem. Ze staat nabij een plekje waar de laatst overgebleven Bornemse bron uit de ondergrond opborrelt. De kapel van Luipegem is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw omdat in het putje van de bron naast de kapel destijds een Mariabeeldje zou gevonden zijn. Het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw is uit lindehout gesneden en alleen het bovenste deel is volledig afgewerkt. Het dateert uit de 16de of 17de eeuw. Het bronhelder water van het putje is bij mensenheugenis nooit bevroren gezien en wordt nu nog gebruikt bij koorts oog- en huisziekten. Het kapelletje heeft een rechthoekig grondplan met een beuk van één travee en een vlakke koorsluiting. De bakstenen muren werden bepleisterd en nadien wit geschilderd. Schuine hoeksteunberen schragen de muren en dragen in ruime mate bij tot de architecturale bevalligheid. In het bepleisterd interieur herinnert een inscriptie er ons aan dat deze kapel in 1926 in opdracht van gravin Ferdinand de Marnix de Sainte-Aldegonde werd hersteld en gerestaureerd. In 1988 werd de kapel gerestaureerd naar een ontwerp van architect Karel Raes. Het geheel werd ook omgeven door een nieuwe beplanting. De kapel wordt in de volksmond ook wel “’t scheef kapelleke” genoemd.

info : toeristische dienst Bornem
(17-2-2008)

--------------------------------------------


Bornem/Branst
Kapel Maria Hulp der Christenen
Datum : 1953
Ligging : Luipegem, naast nr. 114
(17-2-2008)

---------------------------------------------


Bornem
Naam en datum onbekend
Ligging : hoek Breevenstraat/Puursesteenweg
(17-2-2008)

-------------------------------------------


Bornem / Eikevliet
O.L.V. van Bijstand
Datum : 1833
Ligging : Eikevlietbaan (in het veld)

----------------------------------------------


Bornem / Hingene
Naam : onbekend
Datum : onbekend
Ligging : hoek Wolfgang d'Urselstraat / Kleine Hinckstraat

--------------------------------------------Bornem / Wintam
Boomkapelletje
Ligging : hoek Nattenhaasdonk / Polderdam

---------------------------------------------


Bornem / Wintam
Kapel O.L.V. in Nood
Ligging : Pastoor Huveneersstraat (in het veld)

Deze Onze-Lieve-Vrouwekapel werd rond de eeuwwisseling opgericht door de gezusters Muyshondt. De kapel werd in 1988 door de gemeente hersteld. De kapel is opgetrokken in baksteen en witte steen met een ruime inkomhal. Langs beide zijden staat een zitbank. Een schaliedak bedekt het geheel. De kapel is beschermd.

---------------------------------------------


Bornem
Sint Rochuskapel
Ligging : Hingenesteenweg tegenover Tijpel
De kapel is beschermd.

Deze kapel voorzien van een portiek werd in 1834 gebouwd op kosten van de familie De Smet. Het jaar voordien werd in Bornem het broederschap van Sint-Rochus opgericht. De kapel lokte in tijden van besmettelijke ziekten veel bedevaarders. De heilige Rochus moet in Bornem veel vereerders gehad hebben, vermits in de kerk zelf ook nog twee beelden en een vaandel van deze Heilige te vinden zijn, waarvan er één erg waardevol is.


-----------------------------------------------


Bornem / Weert
Kapel Heilige Theresia
Datum : onbekend
Ligging : hoek Dijkstraat / Binnendijkstraat


---------------------------------------------


Bornem / Weert
Kapel O.L.V. Ster der Zee
Datum : 1870

Deze kapel werd door burgemeester Demaeyer opgericht uit dank voor de genezing van zijn vrouw tijdens de cholera-epidemie van 1866.
Vernieuwd in 1995
Ligging : Molenstraat

-------------------------------------------


Geen opmerkingen: